Khai trương MB SmartBank Tây Ninh

Kinh tế 31-03-2023

Ngày 30.3, Ngân hàng MB Tây Ninh chính thức tổ chức khai trương MB SmartBank tại thị xã Hoà Thành.

Vũ Nguyệt