Khai trương Trung tâm Giám sát-Điều hành Đô thị thông minh và Cổng thông tin du lịch Tây Ninh

Chiều 3.7, UBND tỉnh Tây Ninh chính thức khai trương, đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế-xã hội tập trung tỉnh và Cổng thông tin du lịch Tây Ninh.

Tâm Giang