Khám phá bảo vật quốc gia qua công nghệ trực tuyến

Để đáp ứng nhu cầu thưởng lãm lịch sử văn hóa của người dân trong dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã giới thiệu đến công chúng ba ứng dụng công nghệ gồm: Trưng bày tương tác ảo 3D chuyên đề “Bảo vật quốc gia”, Tham quan bảo tàng trực tuyến, Giờ học lịch sử online.

BTNO