Khẩn cấp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phát công điện khẩn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP trên toàn quốc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, sau khi Bộ Y tế ghi nhận 1 người nhiễm cúm gia cầm chủng A/H5 tại tỉnh Phú Thọ.

BTNO