Khẩn trương đưa chính sách mới vào cuộc sống giúp doanh nghiệp vượt khó

Kinh tế 31-05-2024

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 29.5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; và nhiều nội dung quan trọng khác.

BTNO