Khẩn trương hoàn thành Dự án bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng (Tân Biên)

Kinh tế 12-04-2024

Dự án bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên là dự án nhóm B, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng năm 2020. Thời gian hoàn thành đến tháng 10 năm 2024.

Tâm Giang - Phương Thuý