Chia sẻ:

Khẩn trương xây dựng các chương trình hành động đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh vào đời sống

Thời sự 18-10-2020

Đại hội đã đề ra các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; Đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Đột phá về phát triển du lịch; Đột phá về phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Song Anh

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI