Khánh Hòa: Cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival Biển 2023

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 được diễn ra từ ngày 3 đến 6/6, với hơn 60 chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… tại thành phố Nha Trang và các thành phố, huyện, thị xã khác của Khánh Hòa. Đến nay, cơ bản tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thiện chuẩn bị cho Festival 2023 diễn ra theo đùng kế hoạch.

BTNO