Khánh thành Khu chăn nuôi Công nghệ cao DHN Tây Ninh

Kinh tế 19-05-2024

Nằm trong chuỗi sự kiện Công bố vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Tây Ninh vào sáng 19.5 tại huyện Tân Châu,  Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn cũng đã khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang