Khánh thành Trung tâm tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường Quốc gia

Một trung tâm với đầy đủ dữ liệu thông tin về quan trắc các chỉ số môi trường trên cả nước vừa được Bộ TN&MT chính thức ra mắt.  Theo đó trung tâm này tiếp nhận, xử lý, phân tích số liệu quan trắc tự động từ gần 2.000 Trạm quan trắc môi trường trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

BTNO