Khen thưởng 14 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Xã hội 28-05-2023

Mới đây, tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh, Khối thi đua các cơ quan Trung ương biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Vũ Nguyệt