Khí methane -Tác nhân âm thầm của biến đối khí hậu

Không mùi và vô hình nhưng lại có hại hơn nhiều so với khí CO2, khí mê-tan đã được các nhà khoa học xác định là một nguyên nhân chủ chốt gây hiện tượng ấm lên toàn cầu. Các kết quả nghiên cứu khoa học và môi trường đã lý giải nguyên nhân tại sao lại khẳng định điều này.

BTNO