Khi trên nóng dưới cũng ấm dần lên

Xã hội 09-01-2023

Được sự nhất trí cao từ Trung ương, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh được thành lập tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngay sau khi được thành lập, tại nhiều địa phương, Ban Chỉ đạo đã nhanh chóng vào cuộc, đưa nhiều vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo, nhờ vậy các vụ án tham nhũng mới được phát hiện và xử lý tăng cao so với những năm trước. Cuộc chiến chống tham nhũng từ chỗ “trên nóng, dưới lạnh” nay đã khác.

BTNO