Chia sẻ:

Khó khăn tại các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên cấp huyện

Xã hội 10-07-2019
Không riêng hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, các lớp dạy nghề cho học sinh phổ thông và lao động nông thôn cũng chỉ duy trì cầm chừng, do không tuyển được học viên.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI