Chia sẻ:

Khó khăn trong công tác hỗ trợ “hậu covid 19”

Xã hội 18-05-2020
Do khối lượng công việc và số đối tượng cần rà soát rất lớn, nhiều trường hợp lao động tự do khó xác nhận, đối chiếu và rà soát. Mặt khác, do chính sách triển khai nhanh nên cũng còn một số nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ. Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI