Chia sẻ:

Khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở đơn vị sự nghiệp công lập

Kinh tế 13-09-2020
Tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong các nội dung quan trọng trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI