Khoảng 2.500 tỷ đồng sẽ đầu tư vào một số dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh

Kinh tế 04-06-2023

Tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023, UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư một số dự án lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Tây Ninh.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang