Khởi công Dự án cảng cạn Logistics Tân Cảng Mộc Bài

Kinh tế 26-11-2023

Ngày 24.11, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ khởi công Dự án Cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Thế Nhân-Khánh Duy