Khơi dậy đam mê học toán qua mạng xã hội

Giáo dục 05-05-2022

Vấn đề dạy và học trực tuyến chưa bao giờ hết nóng bởi nhiều quan ngại liên quan đến tính hiệu quả của phương pháp này trong đại dịch. Để góp phần xóa bỏ rào cản giữa thầy và trò trong tiếp cận môn học, một thầy giáo người Gióoc-đa-ni đã tận dụng mạng xã hội cùng phong cách giảng dạy đầy năng lượng để giúp học sinh có khả năng tiếp thu tốt hơn.

BTNO