Chia sẻ:

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng

Kinh tế 28-04-2019
Với hai bàn tay trắng, lại không có nghề nghiệp ổn định. Nhưng với quyết tâm ‘đổi đời”, vươn lên làm giàu, năm 2004 ông Vinh bắt đầu thử nghiệm nuôi dế câu, dế chim và dế thương phẩm.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI