Khởi sắc phong trào tập luyện môn cầu lông

Thể thao 05-09-2022

Số lượng người tập luyện bộ môn này ngày càng tăng, cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện được đầu tư xây dựng bảo đảm nhu cầu tập luyện của người dân. Hiện nay toàn tỉnh có 51 sân cầu lông, 9/9 huyện, thành phố có nhà tập luyện cầu lông. 

Hoàng Yến