Khởi sắc trên xã nông thôn mới Phước Bình

Kinh tế 31-12-2022

Phước Bình là xã mới được thành lập năm 2020, trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính và dân số hai xã Phước Lưu và Bình Thạnh thuộc Thị xã Trảng Bàng. Xã có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia dài hơn 6 km. Sau khi sáp nhập, tổng diện tích tự nhiên trên 3.400 ha, gồm 10 ấp, dân số trên 16.200 người.

Tâm Giang- Phương Thuý