Không băm, cắt lục bình bỏ trên sông

Xã hội 05-06-2024

Tại những khu vực “nóng” về lục bình, đơn vị xử lý lục bình sẽ ưu tiên điều động nhân lực và phương tiện băm cắt để mở đường cho các phương tiện qua lại trước, máy trục vớt lục bình sẽ trục vớt sau đó.

Vũ Nguyệt