Chia sẻ:

Không có chuyện có ca nhiễm Covid-19 tại TP.Tây Ninh và Châu Thành

Tin tức có người nhiễm Covid-19 ở Tây Ninh lúc này là không đúng, bịa đặt.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI