Chia sẻ:

Không khí chuẩn bị đón Tết ở Đại đội 61

Pháp luật 06-02-2019

Đại đội 61 huyện Bến Cầu là một trong đơn vị đứng chân trên địa bàn Biên giới,  những người lính quân hàm đỏ vào ngày này hoạt động chuẩn bị đón Tết thật rộn rã.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI