Không lo thiếu cung xăng dầu

Kinh tế 06-06-2022

Theo Bộ Công thương, Các nhà máy lọc dầu trong nước sẽ đáp ứng khoảng 14,4 triệu m3, cộng với khoảng 6,3 triệu m3 từ nguồn nhập khẩu, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu của cả nước trong năm 2022.

BTNO