Không thiếu đất san lấp

Kinh tế 21-05-2023

Rõ ràng vấn đề bài toán về  “khan hiếm” nguồn đất san lấp tại các công trình giao thông trọng điểm mà các nhà thầu than khó thời gian qua bắt đầu có lời giải, đó là các mỏ đất san lấp nằm trong quy hoạch khai thác lại nằm một nơi, dự án nằm một nẻo.

Thiên Tâm – Khánh Duy