Không thu phí bảo trì đường bộ qua xăng dầu

Kinh tế 21-09-2023

Bộ Tài chính cho biết, phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương tiện hàng năm, phí nộp cho đơn vị đăng kiểm khi đăng kiểm xe. 

BTNO