Chia sẻ:

Khu đá sa thạch 200 triệu tuổi ở Mỹ giống vùng đất sao Hỏa

Khu núi đá The Wave ở Mỹ có hình dạng độc đáo nhờ trải qua quá trình xói mòn do gió và mưa suốt hàng triệu năm.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI