Khu đất 75 ha trước khu công nghiệp Thành Thành Công: Cần sớm triển khai dự án đầu tư

Kinh tế 18-09-2023

Người dân mong muốn khu đất này sớm được triển khai dự án để không lãng phí, tăng vẻ mỹ quan cho đô thị thị xã Trảng Bàng, nhất là trong giai đoạn thị xã Trảng Bàng phấn đấu lên thành phố trực thuộc tỉnh.

Thế Nhân-Khánh Duy