Khu tái định cư: Yếu tố cần thiết khi triển khai các dự án

Kinh tế 07-04-2024

Khi triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng không tránh khỏi người dân có đất thu hồi phục vụ cho dự án bị ảnh hưởng. Cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư phải thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hồi đất triển khai dự án.

Nghĩa Nhân – Khánh Duy