Khủng hoảng khí hậu là đe dọa lớn nhất trong dài hạn

Thế giới 13-01-2022

Trong Báo cáo rủi ro toàn cầu 2022 công bố trong ngày hôm qua, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã một lần nữa coi khủng hoảng khí hậu là rủi ro lớn nhất của thế giới trong dài hạn và đại dịch COVID-19 là rủi ro lớn nhất trong trung hạn.

BTNO