Chia sẻ:

Kỉ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)

Chính trị 09-04-2020

Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI