Kiểm soát xăng dầu việc làm cấp bách

Kinh tế 03-06-2022

Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.6, giá xăng trong nước vượt 31.000 đồng/lít. Điều này tác động rất nhiều đến chi phí sản xuất đầu vào của doanh nghiệp.

Tố Tuấn