Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Xã hội 03-12-2022

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm các trường học, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tâm Giang