Kiện toàn các chức danh lãnh đạo Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh

Thời sự 14-06-2022

Sáng ngày 14.6, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đến dự và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh.

Tố Tuấn