Chia sẻ:

Kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Chính trị 23-06-2020

Chiều 22.6, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX tổ chức kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp bất thường), bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Song Anh

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI