Kinh tế của tỉnh nửa nhiệm kỳ duy trì tăng trưởng dương

Thời sự 19-09-2023

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, mặc dù, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng dương.

Tố Tuấn – Nhật Quang