Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định

Kinh tế 18-07-2023

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Vũ Nguyệt - Nhật Quang