Chia sẻ:

Kỳ 2: Đồng hành cùng doanh nghiệp

Kinh tế 27-11-2021

Hơn 1 tháng qua, nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn Tây Ninh đã trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng hành với doanh nghiệp, các cấp ngành luôn sát cánh hỗ trợ, đề xuất các phương án sản xuất hợp lý nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục lại sản xuất trong tình hình mới.

Vũ Nguyệt

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI