Chia sẻ:

Kỳ họp 13 HĐND tỉnh khóa IX: Thống nhất sáp nhập một số đơn vị hành chính

Chính trị 06-10-2019
Đối với đơn vị hành chính cấp xã, các đại biểu thống nhất thông qua việc sáp nhập 2 xã Phước Lưu và Bình Thạnh thuộc huyện Trảng Bàng thành xã mới, tên gọi là xã Phước Bình.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI