Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh: Đại biểu góp ý về mức chi hỗ trợ thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm

Chính trị 31-05-2024

Sáng 28.5, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 12 – Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, tại phần thảo luận tổ, các đại biểu đã có nhiều đóng góp, kiến nghị đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2025.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang