Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Tây Ninh: Thông qua 7 nghị quyết chuyên đề

Chính trị 20-06-2024

Sáng ngày 19.6, sau một buổi làm việc tích cực, HĐND tỉnh Tây Ninh đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (Kỳ họp chuyên đề).

Vũ Nguyệt – Nhật Quang