Chia sẻ:

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX: Thông qua 17 Nghị quyết quan trọng

Chính trị 12-12-2020

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua 14 nội dung trên các lĩnh vực; thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, năm 2021 và 15 nghị quyết quan trọng khác, làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI