Chia sẻ:

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Khóa X: Bầu bổ sung 3 Uỷ viên UBND tỉnh

Chính trị 08-12-2021

Tiếp tục phiên làm việc buổi chiều ngày 07/12, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành miễn nhiệm chức danh của HĐND tỉnh; đồng thời miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh.

Tố Tuấn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI