Ký kết thoả thuận hợp tác, hạn chế “tín dụng đen”

Xã hội 02-01-2023

LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH HD SaiSon nhằm giúp công nhân tiếp cận các gói vay tín chấp, hạn chế tình trạng “tín dụng đen” hiện nay.

Tâm Giang