Ký kết thoả thuận tài trợ các giải thể thao truyền thống Tây Ninh

Thể thao 20-03-2022

Sáng 18.3, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch diễn ra lễ ký kết thoả thuận tài trợ các giải thể thao truyền thống tỉnh Tây Ninh giữa lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh với lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Công Bảo- Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đại Dương