Kỷ lục lượng khí phát thải gây hiệu nhà kính năm 2021

Thế giới 12-01-2022

Lượng khí CO2 và Mê-tan phát thải trong khí quyển đã lên mức cao kỷ lục trong năm 2021 - một trong những năm nóng nhất trong lịch sử. Thực tế này một lần nữa nhấn mạnh đến vấn đề cấp thiết cần có hành động để tránh tái diễn tình trạng này.

BTNO