Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023): Đại đoàn kết – tưởng lớn của nhà cách mạng-Phần cuối

Chính trị 23-05-2023

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều đoàn đi thăm, chúc mừng và tặng quà cho đồng bào các dân tộc, tổ chức và cá nhân tôn giáo; tổ chức hoạt động về nguồn, tham quan, học tập tại các khu di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh…

Hoàng Yến - Việt Đông