Ký túc xá công nhân: “Nơi cần không có, nơi có bỏ trống”

Xã hội 08-06-2022

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp tại 3 khu công nghiệp (KCN) là Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung 3, KCN Thành Thành Công và KCN Phước Đông xây dựng KTX với quy mô 2.825 phòng.

Vũ Nguyệt